Ważymy pociągi

W ruchu

O projekcie

Dynamiczna waga kolejowa jest częścią projektu który toczy się od kilku lat. W jego ramach podejmowanych jest szereg działań ukierunkowanych na opracowanie innowacyjnego podejścia do pomiarów związanych z transportem kolejowym.

Celem jest opracowanie zintegrowanego systemu do monitorowania konstrukcji istotnych z punktu widzenia kolei jak mosty i wiadukty, jak również monitorowanie obciążeń i stopnia zużycia torowisk na najczęściej uczęszczanych trasach.

Jako przykład wybrano Most Średnicowy w Warszawie i na jego podstawie zbudowano demonstracyjny system pomiarowy.

IPPT PAN

Pieczę nad całym projektem sprawuje Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. To tu w ramach Pracowni Inżynierii Bezpieczeństwa rozwija się koncepcje, dokonuje wstępnych analiz i przeprowadza pierwsze testy laboratoryjne.

Adaptronica

Adaptronica Sp. z.oo. w ramach projektu zajmuje się systemem pomiarowym składającym się z zestawu czujników, elektroniki kondycjonującej, kart pomiarowych i kontrolera wykonującego odpowiednie obliczenia.

Telium

Telium s.c. odpowiada za sprawne przesyłanie danych pomiarowych na serwer FTP. Zadanie to realizowane jest za pomocą dedykowanych terminali stworzonych przez Telium.

Plativo

Plativo Sp. z o.o. stworzyło dedykowane oprogramowanie zbierające i przetwarzające dane z odpowiednich źródeł oraz wizualizujące przejazd pociągu po moście w czasie rzeczywistym.

Jak to działa?

Na żywo

Działanie systemu ważenia pociągów w ruchu można na żywo obserwować w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, przyglądając się eksponatowi "Inteligentny most".

Eksponat ten przedstawia system ważenia w ruchu jako element inteligentnego miasta, miasta bezpiecznego, które w sposób automatyczny potrafi wykryć możliwość wystąpienia awarii i w porę ostrzec ludzi. To wizja miasta przyszłości, wyposażonego w rozległą sieć czujników, produkujących sygnały pomiarowe i wydajne komputery, nieustannie analizujące spływające dane.

Prezentowana instalacja pokazuje, że już teraz ludzie dysponują technologią, która umożliwia wiele. Każdy pociąg przed wjazdem na Most Średnicowy w Warszawie jest ważony w sposób nieodczuwalny dla uczestników transportu kolejowego. Uzyskane informacje, poprzez sieć połączeń, są przekazywane do zdalnego komputera, wyposażonego w oprogramowanie umożliwiające mu przewidywanie wielkości deformacji i sił wewnętrznych w konstrukcji mostu. Porównanie ich z wartościami zmierzonymi daje możliwość wykrycia zmian w dynamice budowli i oceny jej stanu technicznego.

Takie działania nazywamy monitorowaniem stanu technicznego konstrukcji. Jest to dziedzina, która ostatnio intensywnie się rozwija, ale też wciąż ma ogromny potencjał zwiększania bezpieczeństwa i niezawodności infrastruktury.

Potrzebujesz takiego rozwiązania?

Skontaktuj się z nami!

  • dwk@ippt.pan.pl

  • +48 22 8287493

Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Proszę wypełnić imię i nazwisko.
Proszę wpisać e-mail w poprawnym formacie.
Proszę wpisać wiadomość.
W górę