Nagrody Dyrektora IPPT PAN
 • 2018
  • Dr Dominik Pisarski
   NAGRODA I stopnia za osiągnięcia naukowe w 2017 roku
  • Dr hab. inż. Tomasz Zieliński
   NAGRODA III stopnia za osiągnięcia dydaktyczne związane z działalnością Studium Doktoranckiego
  • r inż. Bartłomiej Błachowski
   NAGRODA II stopnia za osiągnięcia naukowe w 2017 roku
  • dr hab. inż. Łukasz Jankowski
   NAGRODA II stopnia za osiągnięcia naukowe w 2017 roku
  • dr inż. Piotr Pawłowski
   NAGRODA II stopnia za osiągnięcia naukowe w 2017 roku
  • dr hab. inż. Łukasz Jankowski
   NAGRODA I stopnia za osiągnięcia organizacyjne w 2017 roku związane z kierowaniem Zakładem
 • 2017
  • Dr Dominik Pisarski
   NAGRODA III stopnia za osiągnięcia naukowe w 2016 roku
  • Dr inż. Bartłomiej Błachowski,
   NAGRODA II stopnia za osiągnięcia naukowe w 2016 roku
  • Dr inż. Cezary Graczykowski
   NAGRODA I stopnia za osiągnięcia naukowe w 2016 roku
  • Dr hab. inż. Łukasz Jankowsk
   NAGRODA II stopnia za osiągnięcia dydaktyczne związane z działalnością Studium Doktoranckiego
 • 2016
  • Dr hab. Tomasz G. Zieliński
   NAGRODA III stopnia za osiągnięcia naukowe w 2015 roku
 • 2015
  • prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc
   NAGRODA I stopnia za całokształt dorobku naukowego
  • dr hab. inż. Łukasz Jankowski
   NAGRODA II stopnia za osiągnięcia naukowe w 2014 roku
Wyróżnienia Kierownika Zakładu Technologii Inteligentnych dla młodych naukowców podejmujacych nowe, oryginalne wyzwania badawcze Wyróżnienia Kierownika Zakładu Technologii Inteligentnych dla młodych naukowców podejmujacych nowe, oryginalne wyzwania badawcze
 • 2008
  • dr inż. Przemysław Kołakowski
   Za badania nad wykorzystaniem metody VDM w problemach SHM (Structural Health Monitoring)
  • dr inż. Tomasz Zieliński
   Za badania nad zagadnieniami adaptacyjnej wibroakustyki i ośrodkami porowatymi.
 • 2009
  • dr inż. Łukasz Jankowski
   Za badania nad identyfikacją obciążeń dynamicznych oraz wykorzystaniem techniki izolacji podstruktur, w ramach współpromotorstwa dysertacji doktorskich
  • dr inż. Grzegorz Mikułowski
   Za badania nad adaptacyjnymi podwoziami lotniczymi i koordynację techniczną europejskiego projektu badawczego ADLAND.
 • 2010
  • dr inż. Bartłomiej Dyniewicz
   Za badania nad półaktywnym tłumieniem drań w układach transportowych z uwzględnieniem inercji obciążenia
  • dr inż. Anita Orłowska
   Za badania nad nowymi technikami SHM (Structural Health Monitoring) dla ustrojów kompozytowych
 • 2011
  • dr inż. Cezary Graczykowski
   Za badania nad adaptacyjnymi ustrojami pneumatycznymi AIA (Adaptive Impact Absorption)
  • dr inż. Piotr Pawłowski
   Za badania nad systemami typu multifolding i wykorzystanie zjawiska bifurkacji w procesach AIA (Adaptive Impact Absorption)
 • 2012
  • mgr. Grzegorz Knor
   Za badania nad wykorzystanie rozwiązania problemu odwrotnego do monitorowania procesu dojrzewania betonu i identyfikacji stref zagrożonych spękaniem stymulowanym naprężeniami termicznymi.
  • mgr. inż. Łukasz Nowak
   Za badania nad adaptacyjnym systemem aktywnej redukcji transmisji wibroakustycznej.