• Holnicki-Szulc J., Mróz A., Faraj R.
  Sposób tłumienia drgań wywołanych udarem mechanicznym, oraz tłumik bezwładnościowy
  PL, Instytut Podstawowych Problemów techniki PAN, Adaptronica Sp z o.o.
  Nr: 227058, Nr ogłoszenia: WUP 10/17 2017-10-31, pdf, pdf_1
 • Holnicki-Szulc J., Faraj R., Mróz A.
  Opakowanie amortyzujące uderzenia
  PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Adaptronica Sp. z o.o.
  Nr: 225398WUP 04/17, Nr ogłoszenia: 2016-10-21, pdf
 • Mróz A., Grzędziński J.
  Sposób zabezpieczenia mechanizmów turbiny wiatrowej przed skutkami nagłych, nadmiernych obciążeń i układ do zabezpieczenia łopat turbiny wiatrowej
  PL, Adaptronica sp z o.o., Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
  Nr: 221129WUP 02/16, Nr ogłoszenia: 2016-02-29, pdf
 • Świercz A., Holnicki-Szulc J., Kołakowski P.
  Sposób wyznaczania obciążeń w górotworze
  PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Adaptronica Sp. z o.o.
  Nr: 222132WUP 07/16, Nr ogłoszenia: 2016-07-29, pdf
 • Świercz A., Mikułowski G., Wiszowaty R., Holnicki-Szulc J., Kołakowski P., Graczykowski C.
  Sposób generowania wstępnie zaprojektowanego udarowego obciażania konstrukcji oraz urzadzenie do generowania wstępnie zaprojektowanego obciążania konstrukcji
  PL, Adaptronica Sp z o.o., Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
  Nr: 221709WUP 05/16, Nr ogłoszenia: 2016-05-31, pdf, pdf
 • Mikułowski G., Rogoźnicki W., Wiszowaty R.
  Zawór płytowy
  PL, Adaptronica Sp z o.o.
  Nr: 214668WUP 08/13, Nr ogłoszenia: 2013-08-30, pdf,
 • Orłowska A., Kołakowski P., Holnicki-Szulc J.
  Sposób wykrywania pęknięć i rozwarstwień w elementach konstrukcji i układ elektryczny do wykrywania pęknięć i rozwarstwień w elementach konstrukcji
  PL, Adaptronika Sp z o.o.
  Nr: 219986WUP 08/15, Nr ogłoszenia: 2015-08-31, pdf
 • Kołakowski P., Sala D., Holnicki-Szulc J.
  Sposób wykrywania wycieków w sieci dystrybucji do transportu cieczy
  PL, Adaptronica Sp. z o.o.
  Nr: 218470WUP 12/14, Nr ogłoszenia: 2014-12-31, pdf
 • Wiszowaty R., Graczykowski C., Sekuła K., Holnicki-Szulc J.
  Sposób identyfikacji prędkości zderzenia, masy oraz energii kinetycznej obiektu uderzającego w przeszkodę i urządzenie do identyfikacji prędkości zderzenia, masy oraz energii kinetycznej obiektu uderzającego w przeszkodę
  PL, Adaptronica Sp z o.o.
  Nr: 219996WUP 08/15, Nr ogłoszenia: 2015-08-31, pdf
 • Orłowska A., Kołakowski P., Holnicki-Szulc J.
  Sposób wykrywania delaminacji struktur kompozytowych i układ do wykrywania delaminacji struktur kompozytowych
  PL, Adaptronica Sp. z o.o., Contec A. Holnicki W. Szała Spółka Jawna
  Nr: 214723WUP 09/13, Nr ogłoszenia: 2013-09-30, pdf
 • Graczykowski C., Mikułowski G., Mróz A., Sekuła K.
  Sposób dyssypacji energii uderzenia obiektu i absorber pneumatyczny
  PL, Adaptronica Sp z o.o.
  Nr: 214845WUP 09/13, Nr ogłoszenia: 2013-09-30, pdf
 • Kołakowski P., Sala D., Sekuła K., Świercz A.
  Sposób monitorowania konstrukcji kratownicowej mostu i układ do monitorowania konstrukcji kratownicowej mostu
  PL, Adaptronica Sp z o.o.
  Nr: 218294WUP 11/14, Nr ogłoszenia: 2014-11-28, pdf
 • Ostrowski M., Graczykowski C., Pawłowski P.
  Zawór sterowany zwłaszcza do poduszki gazowej
  PL, Adaptronica sp. z o.o.
  Nr: 212619WUP 10/12, Nr ogłoszenia: 2012-10-31, pdf
 • Holnicki-Szulc J., Chmielewski R.
  Sposób i układ sterowania sztywnością i zdolnością do dyssypacji energii cienkościennej belki wielomodułowej oraz cienkościenna belka wielomodułowa
  PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
  Nr: 210382WUP 01/12, Nr ogłoszenia: 2012-01-31, pdf
 • Holnicki-Szulc J.
  Układ do aktywnego korygowania deformacji toru kolejowego na mostach
  PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
  Nr: 182393WUP 12/01, Nr ogłoszenia: 2001-12-31, pdf